Open image
 
CURR MIN AVG MAX
23.2 27.8 33.7 Katilo išėjimas
22.0 27.2 33.6 Radiatorių pavaros išėjimas
18.0 38.2 65.6 Saulės kolektorius
25.5 35.4 54.0 Boilerio viršus
22.5 34.9 54.5 Boilerio apačia
15.0 26.2 39.0 Lauko temp.
21.3 24.5 28.3 Dumų temperatūra
Radiatorių ir katilo siurblys
Saulės siurblys
Pavara atidarymas
Pavara uždarymas
Boileris
Katilo ventiliatorius
46.8 52.0 56.4 Pavaros palaikymo temperatūra
CLOSE
Katilo išėjimas
Radiatorių pavaros išėjimas
Saulės kolektorius
Boilerio viršus
Boilerio apačia
Lauko temp.
Dumų temperatūra
Radiatorių ir katilo siurblys
Saulės siurblys
Pavara atidarymas
Pavara uždarymas
Boileris
Katilo ventiliatorius
boileris virtuolus >5out
saulės 2nd virtuolus >5out
[PID1_St]
Pavaros palaikymo temperatūra
Pavaros šiuo metu esama lauko korekcija
Pavaros postūmis, užduotas per greitus nustatymus
[PID1_O]
Katilo ventiliatoriaus greitis procentais
Saulės siurblio greitis procentais
Sisteminis, katilo statusas
Sisteminis, katilo ventiliatoriaus fazė
Nustatytas globalus režimas
[Cgl]
MENU