Open image
 
CURR MIN AVG MAX
23.2 27.9 33.7 Katilo išėjimas
25.5 37.1 54.0 Boilerio viršus
20.5 24.5 28.3 Dumų temperatūra
Boileris
Katilo ventiliatoriaus greitis procentais
CLOSE
Katilo išėjimas
Radiatorių pavaros išėjimas
Saulės kolektorius
Boilerio viršus
Boilerio apačia
Lauko temp.
Dumų temperatūra
Radiatorių ir katilo siurblys
Saulės siurblys
Pavara atidarymas
Pavara uždarymas
Boileris
Katilo ventiliatorius
boileris virtuolus >5out
saulės 2nd virtuolus >5out
[PID1_St]
Pavaros palaikymo temperatūra
Pavaros šiuo metu esama lauko korekcija
Pavaros postūmis, užduotas per greitus nustatymus
[PID1_O]
Katilo ventiliatoriaus greitis procentais
Saulės siurblio greitis procentais
Sisteminis, katilo statusas
Sisteminis, katilo ventiliatoriaus fazė
Nustatytas globalus režimas
[Cgl]
MENU